OEKRAINE en de NATO

Deel 1 – Wat voorafging:

In de nacht van dinsdag op woensdag verhoogde het Cubaanse leger zijn troepenaanwezigheid in het grensgebied. Rusland heeft aan Cuba beloofd op hun grondgebied kernwapens te plaatsen om een invasie van het land door de VS te verhinderen.

Sorry, verkeerd artikel. Correctie.
In de nacht van dinsdag op woensdag verhoogde Oekraïne zijn troepenaanwezigheid in het grensgebied met Rusland. De Verenigde Staten hebben aan Oekraïne beloofd hen alle wapens te leveren die nodig zijn om een invasie van het land door de Russen te verhinderen. Om dat doel te bereiken werden de NATO-strijdkrachten ingezet.

Maar wat is dat, de NATO? Wie is de NATO.
Eerst even verduidelijken NATO (Engels) of NAVO (Nederlands) of OTAN (Frans) is drie keer hetzelfde. Om twijfels weg te halen gebruiken we hier enkel de Engelse benaming NATO. Het is al erg genoeg dat de WHO in het Engels betekent “World Health Organisation” en in het Nederlands “Wereld Handels Organisatie”. We weten wel dat de gezondheid handelswaar geworden is maar dat is een ander verhaal.

Een brokje NATO-geschiedenis.

De North Atlantic Trade Organisation (NATO – Nazi-American Terrorist Organisation) werd opgericht op 4 april 1949 met als doel een defensief bondgenootschap te vormen als tegengewicht om WWIII te vermijden. Al in 1946 bleek dat de Amerikaanse wapenindustrie enorme winsten boekte met het bewapenen van partijen in oorlog. Alle partijen. Eender welke partijen. De NATO bleek ook een uitstekende tool te zijn voor Raytheon (met Europese zetel in Frankfurt-DL), General Dynamics (met Europese zetel in Madrid-ESP), Boeing (met Europese zetel in Sheffield-UK), Lockheed-Martin, Northrop, BAE (met zetel en productiecentrum in Warton-UK – zie https://cannaclopedianieuws.com/index.php/2022/05/07/warton-en-de-vernietiging-van-jemen-2/), samen de top van de Amerikaanse producenten van oorlogswapens, jachtvliegtuigen, bommen, enz. In Europa worden de lakens uitgedeeld door Airbus (FR-DL-ESP), Leonardo (IT), Thales (FR). De lijst is niet volledig maar de bovenvermelde moordwapenproducenten waren toch goed voor meer dan 200 miljard dollar in 2018. Met de nieuw gecreëerde oorlogen ligt dat bedrag een stuk hoger. Om al die oorlogen (en hun producenten) aan de gang te houden spenderen de VS bijna 800 miljard dollar per jaar. Een zeer winstgevende organisatie, onze NATO. Vraagt u zich ook af waarom u zoveel belastingen betaalt en waarom u er zo weinig resultaat voor in de plaats krijgt? Of zit u ook in de oorlogsbusiness?

Als we even overlopen wie de velours warm houdt bij de NATO dan komen we toch wel heel rare individuen tegen.

We beginnen bij het begin: De eerste opperbevelhebber bij de NATO was Dwight Eisenhower (1950-1952). Daarna was het de beurt aan Lord Hastings Ismay die de plak zwaaide van 1952 tot 1957. Beiden kregen assistentie van Bernard Saw Montgomery die in dienst was van 1951 tot 1957. Ismay was de eerste Secretaris-Generaal van de NATO. Hij was eerder militair adviseur van Churchill. Paul-Henri Spaak, eerder Belgische minister buitenlandse zaken en aanwezig bij de oprichting van de NATO, werd de tweede Secretaris-Generaal. Hij bleef in die functie tot 1961.

Tijdens het mandaat van Spaak gebeurde er iets eigenaardigs: Generaal Hans Speidel, een nazi-generaal die tijdens de Tweede Wereldoorlog de stafchef van Erwin Rommel was, werd na de oorlog militair adviseur van de Duitse kanselier Adenauer. Hij hield toezicht op de consolidering van de integratie van de Bundeswehr (Duitse strijdkrachten) in de NATO. Van 1957 tot 1963 was hij opperbevelhebber van de geallieerde grondtroepen van de NATO in Centraal-Europa.

Decennialang dienden voormalige Duitse oorlogscriminelen in de hoogste rangen van de NATO. De meesten onder hen waren vooraanstaande nazi’s die later topposities kregen in het West-Duitse leger en dan gepromoveerd werden om te dienen als hoofd van alle NATO-afdelingen in Europa. Dit was een algemeen fenomeen na WWII in West-Europa en vooral in West-Duitsland. Nazioorlogsmisdadigers en personen die Hitler steunden en, naast andere oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid, de holocaust hielpen uitvoeren, werden nooit voor de rechter gebracht voor hun misdaden tegen Joden, Polen, Grieken, Russen en Europeanen. Ze kregen integendeel topfuncties in de NATO, in de West-Duitse regering, het leger, de industrie en in de Duitse maatschappij.

De bekendste van hen was Adolf Heusinger, hoofd van de Operationsabteilung van 1940-1944. Hij was eigenlijk de stafchef van Hitler en hielp bij het plannen van de nazi-invasies in Polen, Noorwegen, Denemarken en Frankrijk. Hij werd op 1 augustus 1940 gepromoveerd tot kolonel en aangesteld als hoofd van de Operationsabteilung in oktober 1940. Hij werd daarmee nummer drie in de planningshiërarchie van het leger. De man die Hitler hielp bij de invasieplannen, wat direct leidde tot de dood van miljoenen mensen, kreeg de leiding over het nieuw opgerichte West-Duitse leger, de “Bundeswehr”. Hij werd niet berecht, integendeel, hij klom op tot de hoogste militaire rangen van het Derde Rijk en werd in 1944 korte tijd chef van de generale staf.

Zijn verhaal is het meest interessant op deze lijst van officieren, aangezien hij na de oorlog spion werd voor de CIA (zie ook: https://cannaclopedianieuws.com/index.php/2022/05/12/cia-nazi-verbond/). Hij zat in de militaire top van de regering Adenauer tussen 1957 en 1961 in de Bondsrepubliek. Hij werd daarna benoemd tot voorzitter van het Militair Comité van de NATO. Hij diende tot 1964.

Tot 1964 was Dirk U. Stikker, minister buitenlandse zaken Nederland, secretaris-generaal van de NATO. De opvolger van Stikker was de Italiaan Manlio Brosio, die de functie bekleedde van 1964 tot 1971. Ook op een hoge stoel zaten toen Johann von Kielmansegg, kolonel van de Generale Staf van de Wehrmacht van 1942 tot 1944. Hij werd na de oorlog ingelijfd bij het Duitse leger en klom op tot brigadegeneraal. Hij was de opperbevelhebber van de geallieerde NATO-strijdkrachten in Centraal-Europa in 1967 en 1968. Jürgen Bennecke was lid van de generale staf van het nazi-leger. Hij werd generaal in het naoorlogse Duitse leger. Van 1968 tot 1973 bekleedde hij de functie van opperbevelhebber van de geallieerde NATO-strijdkrachten in Centraal-Europa.

Brosio werd opgevolgd door Joseph Luns, Nederlands politicus en zesde Secretaris-Generaal van de NATO van 1971 tot 1984. Onder diens mandaat klommen de swastika’s hoog op in de rangen. Johannes Steinhoff was gevechtspiloot bij de Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn record van 176 neergeschoten vijandelijke vliegtuigen en zijn ervaring in 993 missies tijdens zijn carrière als jachtpiloot, leverden hem de belangrijkste onderscheiding van het Derde Rijk tijdens de oorlog op: Ridder van het IJzeren Kruis. Steinhoff was in 1965 en 1966 stafchef en bevelhebber van de geallieerde NATO-strijdkrachten in Centraal-Europa. Van 1966 tot 1970 was hij stafchef van de Luftwaffe Bundeswehr. Van 1971 tot 1974 was hij, naast andere functies bij de NATO, ook voorzitter van het Militair Comité. Ernst Ferber was majoor in de Duitse leger en organisatieleider bij het opperbevel van het leger (Wehrmacht) van 1943 tot 1945. Hij werd onderscheiden met het IJzeren Kruis 1e klasse. Van 1973 tot 1975 was hij NATO-opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in Centraal Europa. Karl Schnell, afdelingschef in de westelijke campagne van 1940, werd later eerste algemene stafofficier van de 76e Pantserdivisie in 1944. Hij ontving het IJzeren Kruis 2e klasse. Hij studeerde economie en klom op tot luitenant-generaal. Later volgde hij generaal Ferber op als opperbevelhebber van de geallieerde NATO-strijdkrachten in Centraal-Europa tussen 1975 en 1977.

Franz Joseph Schulze, luitenant en regimentscommandant bij de nazi-luchtmacht, werd onderscheiden als Ridder van het IJzeren Kruis in 1944. In het naoorlogse Duitsland werd hij generaal. Van 1977 tot 1979 was hij opperbevelhebber van de geallieerde NATO-strijdkrachten in Centraal-Europa. Ferdinand von Senger en Etterlin, luitenant van de 24e Pantserdivisie in het Duitse leger, nam deel aan de Slag om Stalingrad, was adjudant van het opperbevel van het leger en kreeg het Duitse Gouden Kruis, een van de belangrijkste onderscheidingen. Aan het einde van de oorlog was hij stafchef bij de marine van het Derde Rijk. Later voerde hij als generaal het bevel over verschillende tankbataljons. Van 1979 tot 1983 was hij opperbevelhebber van de geallieerde NATO-strijdkrachten van Centraal-Europa.

In plaats van terecht te staan ​​voor hun deelname aan oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog, werden die gedecoreerde nazi’s topgeneraals in de NATO.

Peter Carrington, minister van buitenlandse zaken onder Thatcher en de Falkland-oorlog, was Secretaris-generaal van 1984 tot 1989. Manfred Wörner, eerder oorlogsminister Duitsland, leidde de NATO van 1988 tot 1994. Vlaamse socialist Willy Claes nam de fakkel over maar moest in 1995 zijn koffers pakken na een corruptieschandaal. Javier Solana, Spaans politicus, volgde Claes op en bleef tot 1999. Hij zetelde ook in de Raad van de EU-defensie.

Daarna was het de beurt aan Lord George Robertson, Engels oorlogsminister tot 1999 en daarna tot 2003 Secretaris-Generaal van de NATO. De Nederlandse minister van buitenlandse zaken onder Balkenende, Jaap De Hoop Scheffer, volgde hem op in 2004 en bleef tot 2009. Deens eerste minister van 2001 tot 2009, Anders Foch Rasmussen, werd de volgende NATO-baas van 2009 tot 2014. Meer informatie over NATO collaborateurs in de video hieronder:

A History of NATO and Nazis with Asa Winstanley

In 2014 werd Jens Stoltenberg, Noors eerste minister, de nieuwe Secretaris-Generaal van de NATO. 2014 is toevallig (?) het jaar dat in Oekraïne de democratisch verkozen president Viktor Ianoukovytch met een door de VS georganiseerde coup (een regimewissel zoals dat nu heet) aan de kant werd gezet en vervangen door Petro Porochenko. Zelenski, de huidige president, kwam in 2019 aan de macht met de zegen van de VS en de neo-nazi partijen in Oekraïne.

Wordt vervolgd.

Bronnen

https://origenhumano.blogspot.com/2018/06/los-origenes-nazis-de-la-otan.html
http://misionverdad.com/trama-global/los-origenes-nazis-de-la-otan
https://www.dispropaganda.com/single-post/2019/04/04/natos-secret-nazi-past

Illustratie Nato: https://www.deviantart.com/domain-of-the-public/art

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *