Verkiezingen deel 2

Nederlands – English
“Het probleem is niet het gebrek aan geld, voedsel, water of land. Het probleem is dat je de controle over deze dingen hebt gegeven aan een groep hebzuchtige psychopaten die meer geven om het behoud van hun eigen macht dan om de mensheid vooruit te helpen. ” (Bill Hicks)

 • “The problem isn’t a lack of money, food, water or land. The problem is that you’ve given control of these things to a group of greedy psychopaths who care more about maintaining their own power than helping mankind.” (Bill Hicks)

President Zelensky van Oekraïne bezit een huis van 35 miljoen dollar in Florida en heeft 1,2 miljard dollar op een overzeese bankrekening. Zelensky bezit daarnaast nog 15 huizen, 3 privé vliegtuigen en heeft een maandelijks inkomen van 11 miljoen dollar.
Waarom vraagt ​​niemand zich af waar onze ‘hulp’ naartoe gaat?

 • Fact check it! The President of Ukraine owns a 35 million dollar home in Florida and has $1.2 billion in a overseas bank account. Zelensky owns 15 homes, 3 private planes, and has a monthly income of 11 million dollars. Why is no one questioning where our AID is going?
We hebben niet meer camera’s nodig die de burgers in de gaten houden, we hebben meer camera’s nodig die politici in de gaten houden. (Twitter)

Politiek is de entertainmentafdeling van het militaire industriële complex (Frank Zappa)

 • Politics is just the entertainment division of the military-industrial-complex
  (Frank Zappa)

“Beschuldig je tegenstrever van de acties waaraan je zelf schuldig bent” (Joseph Goebbels – Nazi Propaganda Minister)

 • “Accuse the other side of that which you are guilty”
  (Joseph Goebbels – Nazi propaganda minister)

In Amerika noemen ze het “lobbyen”. Overal elders in de wereld noemen ze het “omkoping en corruptie”.

 • In America, they call it “lobbying”. Everywhere else I the world, they call it “Bribery & Corruption”.

Als je de overheid toestaat de wet te overtreden voor een “noodsituatie”, zullen zij “noodsituaties” creëren om de wet te overtreden.

 • If you allow the government to break the law for an “emergency”, they will create “emergencies” to break the law.

“Beheers olie en je beheerst landen; Beheers voedsel en je beheerst de mensen.” (Henri Kissinger – Oorlogsmisdadiger)

 • “Control oil and you control nations; control food and you control the people.”
  (Henri Kissinger – War criminal)

“Het tijdperk van de vrije wil is voorbij” (Yuval Noah Harari – WEF & UN woordvoerder)

 • “The era of free will is over” (Yuval Noah Harari – WEF & UN sprokesperson)

Als je de leugen vaak genoeg herhaalt, wordt het politiek.

 • If you repeat the lie often enough it becomes politics.

Het World Economic Forum (WEF) voorspelde dat de Russische economie met 6% zou krimpen. Ze sloegen de bal volledig mis: De Russische economie groeide met 5,4% in het eerste kwartaal van 2024.

 • The World Economic Forum (WEF) predicted that the Russian economy would shrink by 6%. They completely missed the ball: the Russian economy grew by 5.4% in the first quarter of 2024.

Greta Thunberg (1,49 m):
Netto waarde: $ 18 miljoen
Jaarinkomen: $ 2 miljoen
Erfenis: $ 10 miljoen
Auto’s: 9
Vergoeding lezing: $ 50.000 per evenement
Huizen eigendom: 6
Maandelijkse uitgaven: $ 100.000.

 • Greta Thunberg: Net Worth: $18 million
  Annual income: $2 million
  Height: 4’10” (1.49 m)
  Inheritance: $10 million
  Cars: 9
  Speaking fee: $50,000 per event
  House properties: 6
  Monthly spends: $100,000

“Gaan we echt de hele planeet overlaten aan een stel hebzuchtige egoïstische dwazen?” (Twitter)

 • “Are we really going to let a bunch of greedy selfish fools do-in this whole planet?” (Twitter)

Mijn naam is Jacob Rothschild: Mijn familie is 500 triljoen dollar waard. Wij bezitten bijna alle centrale banken in de wereld. We financieren beide partijen in elke oorlog sinds Napoleon. Wij bezitten jouw nieuwsmedia, jouw petroleum, en jouw overheid. Je hebt waarschijnlijk nooit van mij gehoord. (Waking Times)

“77% van de jonge Amerikaanse rekruten is te dik, geestelijk ziek, drugsverslaafd en meer.” (Pentagon)

 • “77% of young Americans are too fat, mentally ill, on drugs and more, to join the military” (Pentagon)

“De pioniers van een vredevolle wereld is de jeugd die militaire dienst weigeren” (Albert Einstein)

 • “The pioneers of a warless world are the youth that refuse military service” (Albert Einstein)

Als je denkt dat je slimmer bent dan de vorige generatie … 50 jaar geleden liet de gebruikershandleiding van een auto je zien hoe je de kleppen kunt regelen. Vandaag waarschuwt het u om de inhoud van de batterij niet te drinken. (Twitter)

 • If you think you are smarter than the previous generation … 50 years ago the owners manual of a car showed you how to adjust the valves. Today it warns you not to drink the contents of the battery.
  (Twitter)
Kijk uit vriend, want die vreemdeling wil jouw koekje.

“Het is gemakkelijker om mensen voor de gek te houden dan om hen te overtuigen dat ze voor de gek zijn gehouden” (Mark Twain)

 • “It’s easier to fool people than to convince them they have been fooled” (Mark Twain)

De grootste zwendel in het leven: belasting betalen op geld dat u verdient, belasting betalen op geld dat u uitgeeft, en belasting betalen op dingen die u bezit waarvoor u al belastingen heeft betaald met reeds belast geld. (Twitter)

 • The biggest scam in life: Paying taxes on money you make, taxes on money you spend, and taxes on things you own that you already paid taxes on with already taxed money.
  (Twitter)

“Waarom is er naast een minimumloon geen maximumloon?” (Earthly Education)

 • “Why is there no maximum wage?” (Earthly Education)

“Je hebt macht alleen nodig om schadelijke dingen te doen: terwijl liefde genoeg is om alles voor elkaar te krijgen.” (Charlie Chaplin)

 • “You need power, only when you want to do something harmful: otherwise, love is enough to get everything done.” (Charlie Chaplin)

“Socialisme werkt niet” … zegt dat de persoon die gratis onderwijs krijgt, betaalde vakantie, ziekteverlof en zwangerschapsverlof krijgt … een staatspensioen … en vanaf hun geboorte gratis gezondheidszorg ontvangen. (Twitter)

 • “Socialism doesn’t work” … says the person who went to school for free, gets holiday pay, sick pay and maternity leave … gets a state pension … and has received free healthcare since the day they were born. (Twitter)

“Als uw werknemers meer verdienen in de werkloosheid, bent u geen job ontwikkelaar maar een uitbuiter van armoede.” (Twitter)

 • “If your employees make more on unemployment, you’re not a job creator, you’re a poverty exploiter.” (Twitter)

“Een salaris is de drug die uw werkgever u geeft om uw dromen te vergeten.” (Twitter)

 • “A salary is the drug your employer gives you to forget your dreams.” (Twitter)

“Ik heb liever vragen die niet kunnen worden beantwoord dan antwoorden die niet in twijfel mogen getrokken worden.” (Richard Feynman)

 • “I would rather have questions that can’t be answered than answers that can’t be questioned.”
  (Richard Feynman)

De verhuurder mag je 2.000 euro per maand huur vragen, geen probleem. De bank zegt dat je geen huis kan kopen omdat je die hypotheek van 600 euro niet kunt betalen. (Twitter)

 • Landlord charging you $2,000 a month rent. The bank says you can’t afford that $600 month mortgage. (Twitter)

“De wereld is een gevaarlijke plek om te wonen; Niet vanwege de mensen die slecht zijn, maar vanwege de mensen die er niets aan doen. ” (Albert Einstein)

 • “The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.” (Albert Einstein)

“Hier is de deal: we stoppen met het beschamen van de armen voor het kopen van dingen die misschien niet essentieel zijn, en we beginnen de rijken te beschamen voor het maken van winst op dingen die essentieel zijn.” (Andrea Junker)

 • “Here’s the deal: We stop shaming the poor for buying things that may not be essential, and start shaming the rich for making a profit of things that are essential.” (Andrea Junker)

“De maan is eigenlijk nuttiger dan de zon, omdat de maan ons ‘s nachts licht geeft als het donker is. De zon geeft ons alleen overdag licht, wanneer het al licht is. ” (Michele Bachmann – Amerikaanse Republikeinse politica)

 • “The moon is actually more useful than the sun, since the moon gives us light at night when it’s dark. The sun only gives us light during the day, when it’s already light out.” (Michele Bachmann – Republican)

Oorlogscrimineel Boris Johnson raakt in paniek naarmate het nieuws uitkomt dat hij een vredesovereenkomst tussen Rusland en Oekraïne blokkeerde die aan honderdduizenden het leven heeft gekost. Ik weet zeker dat de families van de doden hierover misschien een woordje willen zeggen.

 • War criminal Boris Johnson is panicking as the news gets out that he scuppered a peace deal between Russia and Ukraine which has cost the lives of 100,000s. I’m sure the families of the dead may want to have a word.

“Mensen die hele naties vernietigen, hebben niet het recht om ons de les te spellen over democratie en de waarde van vrijheid.” (Vladimir Poetin)

 • “People who destroy whole nations do not have the right to teach us about democracy and the value of freedom.” (Vladimir Putin)

“Ik ben het behoorlijk zat om te zien hoe oude mannen oorlogen bedenken om jonge mannen naartoe te sturen om te sterven.” (George McGovern)

 • “I’m fed up to the ears with old men dreaming up wars for young men to die in.” (George McGovern)

“De aarde is bezaaid met de ruïnes van heersers die geloofden dat hun imperium eeuwig zou blijven bestaan.” (Camille Paglia)

 • “The earth is littered with the ruins of empires that believed they were eternal.” (Camille Paglia)

Margarine is één molecuul verwijderd van plastic en deelt 27 ingrediënten met verf. Eet smakelijk. (David Avocado Wolfe)

 • Margarine is one molecule away from plastic and shares 27 ingredients with paint. Bon appétit. (David Avocado Wolfe)

“Er is niets grotesker dan een nieuwsmedia die aandringt op oorlog.” (Edward Snowden)

 • “There is nothing more grotesque than a media pushing for war.” (Edward Snowden)

“De CIA heeft de controle over iedereen van enige betekenis in de grote media.” (Voormalig CIA -directeur William Colby)

 • “The CIA owns everyone of any significance in the major media.” (Former CIA director William Colby)

Door de kaars van iemand anders uit te blazen, zal de jouwe niet helderder schijnen. Onthoud dat.

 • Blowing out someone else’s candle won’t make yours shine brighter. Remember that. (Twitter)

Armoede bestaat niet omdat we de armen niet kunnen voeden, maar omdat de rijken nooit genoeg hebben. (Twitter)

 • Poverty exists not because we cannot feed the poor, but because we cannot satisfy the rich. (Twitter)

Mijn filosofie is: Ik heb niets te maken met wat mensen over mij vertellen. Ik ben wie ik ben en ik doe wat ik doe. Ik verwacht niets en aanvaard alles. Dat maakt het leven gemakkelijker. We leven in een wereld waar begrafenissen belangrijker zijn dan de overledene, waar het huwelijk belangrijker is dan liefde, waar het uiterlijk belangrijker is dan het innerlijke, we leven in een verpakkingscultuur die de inhoud veracht. (Sir Anthony Hopkins)

 • “My philosophy is: What people say about me is none of my business. I am who I am and I do what I do. I expect nothing and accept everything. And that makes life easier. We live in a world where funerals are more important than the deceased, marriage is more important than love, looks are more important than the soul. We live in a packaging culture that despises content” (Sir Anthony Hopkins)

De basis van religie is niet geloof maar angst. (Twitter)

 • The basis of religion isn’t faith, it’s fear. (Twitter)
Religie is het ergste dat ooit de mensheid overkwam – de ironie is dat het gepresenteerd wordt als iets goeds, maar het effect is een absolute katastrofe voor individuen en maatschappij.

Klimaatveranderingen
1960s – Petroleum zal over 10 jaar uitgeput zijn
1970s – Er komt een nieuwe ijstijd in 10 jaar
1980s – Zure regen zal alle gewassen in 10 jaar vernietigen
1990s – De ozonlaag zal over 10 jaar verdwenen zijn
2000 – Het poolijs zal over 10 jaar verdwenen zijn
Er gebeurde niets van dat alles: maar het resulteerde wél in meer belastingen.

 • Climate change
  1960s – Oil will be gone in 10 years
  1970s – Another ice age in 10 years
  1980s – Acid rain will destroy all crops in 10 years
  1990s – The ozone layer will be gone in 10 years
  2000 – Ice caps will be gone in 10 years
  None happened: but all resulted in more taxes.

“Geld gaat over getallen en getallen zijn eindeloos. Als het geld kost om gelukkig te zijn, zal jouw zoektocht naar geluk nooit eindigen.” (Bob Marley)

 • “Money is numbers and numbers never end. If it takes money to be happy, your search for happiness will never end.” (Bob Marley)

“Ik zal altijd aan de kant staan ​​van degenen die niets hebben en die niet eens in vrede mogen genieten van het niets dat ze hebben.” (Frederico García Lorca)

 • “I will always be on the side of those who have nothing and who are not even allowed to enjoy the nothing they have in peace.” (Frederico García Lorca)

“Als er een Oscar was voor de beste theatrale prestaties door een land, zou Israël elk jaar winnen. Het is een land gebaseerd op theater. Het is een staat van gestoorden – volkomen krankzinnig.” (Norman Finkelstein)

 • “If there were an Oscar for best theatrical performance by a country, Israel would win every year. It’s a country based on theater. It’s a lunatic state – completely insane.” (Norman Finkelstein)

“Vroeger werden wapens vervaardigd om oorlogen te voeren. Nu worden oorlogen vervaardigd om wapens te verkopen.” (Arundhati Roy)

 • “Once weapons were manufactured to fight wars. Now wars are manufactured to sell weapons.”
  (Arundhati Roy)

“We hebben geen onvriendelijke landen, we hebben onvriendelijke elites in die naties.” (Vladimir Poetin)

 • “We do not have any unfriendly nations, we have unfriendly elites in those nations.” (Vladimir Putin)

“Als je neutraal bent in situaties van onrecht, kies je de kant van de onderdrukker.” (Desmond Tutu)

 • “If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor.” (Desmond Tutu)

“We zullen weten dat ons desinformatieprogramma compleet is wanneer alles wat het Amerikaanse publiek gelooft onjuist is.” (William Casey, CIA -directeur)

 • “We’ll know our disinformation program is complete when everything the American public believes is false.” (William Casey, CIA director)

Er bestaat niet zoiets als ‘door de overheid gefinancierd’. Het is allemaal door de belastingbetaler gefinancierd. (Twitter)

 • There is no such thing as government funded. It’s all taxpayer funded. (Twitter)

We moeten stoppen met de rijken ‘de elite’ te noemen, ze zijn niet beter dan wij. We moeten hen ‘de roofdierenklasse’ noemen.

 • We need to stop calling the wealthy the “elite”, they are not better than us. We need to change it to “the predator class.” (Twitter)

“De schapen zullen hun hele leven doorbrengen met het vrezen van de wolf, alleen om te worden opgegeten door de herder” (Afrikaans spreekwoord)

 • “The sheep will spend its entire life fearing the wolf, only to be eaten by the shepherd”
  (African proverb)

“Degenen die een vreedzame revolutie onmogelijk maken, zullen een gewelddadige revolutie onvermijdelijk maken.” (John F. Kennedy)

 • “Those who make peaceful revolution impossible, will make violent revolution inevitable.”
  (John F. Kennedy)

Als je de ketting van een hond om de paar dagen met één link vermindert, totdat zijn ketting zo kort is dat hij niet meer kan bewegen, zal hij nooit weerstand bieden, ​​omdat hij langzaam is geconditioneerd voor het verlies van zijn vrijheid, in de loop van de tijd. Dat is wat er met jou gebeurt.

 • If you reduced a dog’s chain one link at a time, every few days, until his chain is so short he won’t be able to move, he will never resist because he is conditioned to the loss of his freedom slowly, over time. That’s what’s happening to you.

“Mensen die zeggen dat iets niet kan worden gedaan, mogen niet in de weg staan voor degenen die het doen.” (George Bernard Shaw)

 • “People who say it cannot be done, should not interrupt those who are doing it.”
  (George Bernard Shaw)

“We falen omdat we bereid zijn alles te doen voor geld, maar niet bereid zijn om iets te doen voor anderen.” (Mohammed Ali)

 • “We are failing because we’re willing to do everything for money but not willing to do anything for our people.” (Mohammed Ali)

“Een slechte mens zal zijn eigen natie tot op de grond afbranden om over de as te regeren.” (Sun Tzu)

 • “An evil man will burn his own nation to the ground to rule over the ashes.” (Sun Tzu)

“Alleen dode vissen volgen de stroom.” (Twitter)

 • “Only dead fish follow the stream.” (Twitter)

“Het is moeilijk om je een dommere of gevaarlijkere manier voor te stellen om beslissingen te nemen, dan die beslissingen te geven in de handen van mensen die geen prijs moeten betalen als het mis loopt.” (Thomas Sowell)

 • “It is hard to imagine a more stupid or more dangerous way of making decisions than by putting those decisions in the hands of people who pay no price for being wrong.” (Thomas Sowell)

Waarheid vindt het niet erg om betwijfeld te worden. Een leugen daarentegen houdt er niet van om uitgedaagd te worden.

 • Truth does not mind being questioned. A lie does not like being challenged.

“Het is de functie van de CIA om de wereld onstabiel te houden en het Amerikaanse volk te hersenspoelen en te leren haten, dus laten we de overheid onbeperkt geld uitgeven aan wapens.” (John Stockwell, voormalig CIA -functionaris)

 • “It is the function of the CIA to keep the world unstable, and to propagandize and teach the American people to hate, so we will let the establishment spend any amount of money on arms.”
  (John Stockwell, former CIA official)

“Om te leren wie over je regeert, kijk gewoon wie jouw kritiek niet aanvaardt.” (Voltaire)

 • “To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize.” (Voltaire)

Atheïsme is geen religie. Het is een persoonlijke relatie met de realiteit. (Twitter)

 • Atheism isn’t a religion. It’s a personal relationship with reality. (Twitter)

Over Israël: Stel je voor dat je leeft in een wereld waar je gearresteerd of geschorst kan worden omdat je zegt dat ze geen kinderen mogen doden, omdat dit de gevoelens van de moordenaars zou kunnen schaden.

 • About Israel: Imagine living in a world where you could get arrested or suspended for saying don’t kill children, because it might hurt the feelings of the killers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *