Verdeel en heers …

Verdeel en heers … zei de Romein voor zijn imperium instortte.

Einde 2019, begin 2020: we worden bedreigd door een mysterieuze ziekte, een virus met lange poten dat ons allemaal gaat aantasten als we niet snel onze eerste injectie krijgen. En daarna onze tweede injectie, en de derde, en de vierde en veel boosters. In die periode stapelt de pers nonsens op over de noodzaak, dokter Fauci wordt oppergoeroe en in de lage landen duiken evenveel “experts” op als analyses. Tot op een dag de twijfels hallucinante vormen gaan aannemen. De overheid grijpt in via de sociale media en demoniseert alle informatie die niet uit hun eigen neus gepeuterd wordt. Nieuwszenders verdwijnen, bloggers worden monddood gemaakt, wetenschappers worden zwartgeverfd, argumenten worden weggeveegd. En op basis daarvan worden we geacht alles te aanvaarden wat ons door de overheid aangeraden wordt. Op de vraag waar het virus vandaan komt wordt met een opbod van leugens gereageerd. De mensen verliezen hun interesse en worden gebombardeerd met een nieuw speeltje van Big Pharma: Monkeypox, apenpokken. Zes maanden geleden zag het er zo uit:

The Lancet

Op 20 november 2021 publiceerde The Lancet studieresultaten over besmettingen door gevaccineerden en ging daarmee in tegen de beweringen van overheden en de overal opduikende ‘experten’ die preken over ‘de pandemie van niet-gevaccineerden’ die, zonder enige nuance, de veralgemening van hun visie aan de mensen opdringen. Dat zorgt voor een golf van wantrouwen en daar bestrijd je geen pandemie mee.

In de VS en Duitsland hebben hoge functionarissen de term “pandemie van niet-gevaccineerden” gebruikt, wat suggereert dat gevaccineerde mensen niet relevant zijn in de epidemiologie van COVID-19. Het gebruik van deze uitdrukking door de overheid zou wetenschappers mogelijk hebben aangemoedigd om te beweren dat “niet-gevaccineerden de gevaccineerden bedreigen voor COVID-19” [1]. Maar deze opvatting is veel te simpel.

Er is steeds meer bewijs dat gevaccineerde personen een relevante rol blijven spelen bij besmettingen. In Massachusetts, VS, werden in totaal 469 nieuwe COVID-19-gevallen ontdekt tijdens verschillende evenementen in juli 2021, en 346 (74%) daarvan kwamen voor bij mensen die volledig of gedeeltelijk waren gevaccineerd, van wie 274 (79%) ziekteverschijnselen vertoonden.

Cyclusdrempelwaarden waren even laag bij mensen die volledig waren gevaccineerd (gemiddeld 22,8) als bij mensen die niet waren gevaccineerd, niet volledig waren gevaccineerd of van wie de vaccinatiestatus onbekend was (gemiddeld 21,5), wat wijst op een hoge virale belasting, zelfs bij mensen die volledig gevaccineerd waren [2].

In de VS waren op 30 april 2021 in totaal 10.262 gevallen van COVID-19 gemeld bij gevaccineerde mensen, van wie 2.725 (26,6%) zonder ziekteverschijnselen, 995 (9,7%) werden opgenomen in het ziekenhuis, en 160 (1,6%) stierven [3].

In Duitsland waren 55,4% van de symptomatische COVID-19-gevallen bij patiënten van 60 jaar of ouder, volledig gevaccineerde personen [4] en dit aandeel neemt elke week toe. In Münster, Duitsland, deden zich nieuwe gevallen van COVID-19 voor bij ten minste 85 (22%) van de 380 mensen die volledig waren gevaccineerd of die hersteld waren van COVID-19 na een nachtclubbezoek [5]. Gevaccineerden lopen wel minder risico op een ernstige ziekte, maar vormen nog steeds een relevant onderdeel van de pandemie. Het is daarom verkeerd en gevaarlijk om te spreken van een pandemie van niet-gevaccineerden.

Historisch gezien hebben zowel de VS als Duitsland negatieve ervaringen veroorzaakt door delen van de bevolking te stigmatiseren vanwege hun huidskleur of religie. The Lancet roept hoge functionarissen en wetenschappers op om een ​​einde te maken aan de ongepaste stigmatisering van niet-gevaccineerde mensen, waaronder patiënten, collega’s en andere medeburgers, en om extra solidaire inspanningen te leveren.

(Lancet –  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext) – Referenties The Lancet – zie onderaan artikel

Commentaren

Vaccins hebben de besmettingen niet verminderd: bij volledig gevaccineerden van 60 jaar en ouder stijgen de besmettingen. In Duitsland steeg het aantal besmettingen door volledig gevaccineerden van 16,9 procent in juli tot 58,9 procent in oktober 2021, dat is een verhoging van 42 procent. Dat betekent dat volledig gevaccineerden een belangrijke bron van besmetting vormen. In de UK was het aantal besmettingen door ongevaccineerden 23 procent. Dat was 2 procent lager dan bij de gevaccineerden. In Israël kwam de besmettingspiek bij het zorgpersoneel van gevaccineerde individuen. Het is wel zo dat de ernst van covid vermindert en het aantal overlijdens daalt, maar het aantal besmettingen verhoogt.

Het virus wil evolueren om te overleven. Het evolueert rond de specifieke proteïne die het doelwit vormt van het vaccin. Verschillende studies tonen aan dat een natuurlijke resistentie tegen het virus sterker is, meer omvattend en gericht op het complete virus, niet enkel op die ene proteïne. We zien dat de mutaties niet noodzakelijk dodelijker zijn maar wel meer besmettelijk. Het is trouwens niet normaal dat mensen die geen risico lopen, gedwongen worden om de risicogevallen te volgen. Dat leidt tot een continue opstapeling van injecties en boosters. Veel mensen vinden dat absurd en onverantwoord. Er moet eerst gekeken worden naar de fouten die in de laatste twee jaar gemaakt werden en prioritair die fouten vermijden. Geforceerde lockdowns behoren tot die fouten, net als oneindige reeksen vaccinaties. Nieuwe pistes onderzoeken zou tot oplossingen kunnen leiden.

Hersenspoeling via de corporatieve media

De farmaceutische industrie heeft te veel invloed op de besluiten van de overheid, op de onafhankelijkheid van de wetenschap, op de cultuur en op de media. In de VS nemen zowat alle corporatieve media (smeer)geld aan van de farmaceutische industrie. “Dit nieuws wordt u aangeboden door Pfizer …” [6]. En dat geldt niet enkel voor de VS. Europa is in hetzelfde bedje besmet.

Mainstream News Sponsored By Pfizer [Compilation]

De Food & Drug Administration (FDA) is gevuld met (ex) topmanagers van de farmaceutische industrie (Revolving doors – het draaideureffect). Corruptie is het logische gevolg daarvan. Conclusies worden onbetrouwbaar.

Onafhankelijke studies worden naar de achtergrond verschoven, het industriële belang primeert over de gezondheid. De situatie in Duitsland en Oostenrijk is daar een triest voorbeeld van. Daar is een vaccinatieplicht aangekondigd die in februari 2022 is ingegaan. Dat is geen op wetenschap gebaseerde beslissing maar een afscheidscadeau voor Merkel die dat in haar laatste dagen met andere politici is overeengekomen. Er komen strengere beperkingen voor niet-gevaccineerden. Hoe die strengere aanpak afgedwongen wordt, zagen we al in Oostenrijk. Er is nu al een brutale repressie tegen opposanten van de verplichting. Niet noodzakelijk tegenstanders van vaccins maar vooral tegenstanders van de verplichting om je te laten inspuiten zonder objectieve afwegingen. De veralgemening van de aanpak vormt een probleem op zich. Niet iedereen mag zomaar een product ingespoten krijgen. Er zijn risico’s aan verbonden. Het is ongrondwettelijk iemand te dwingen een dergelijk risico te nemen. Studies over de interactie tussen boosters en andere medische behandelingen om de immuniteit te verhogen, zijn niet beschikbaar. Gevolgen op langere termijn zijn totaal onbekend. Kinderen worden geïnjecteerd vanaf 5 jaar. Wat gebeurt er in dat geval met de natuurlijke ontwikkeling van hun immuunsysteem? Wat gebeurt er met die kinderen als ze 10 jaar ouder zijn?

Zware negatieve effecten

Eén van de meest schadelijke bijwerkingen van Covid vind je echter niet in de medische behandeling ervan maar in de totale afbraak van het privérecht. In 2010 verscheen “Big Brother in Europa” van de Antwerpse advocaat Raf Jespers. De auteur analyseert de ondermijning van het privérecht heel gedetailleerd. Alles wordt door de overheid aangegrepen om controle uit te breiden en privérecht te reduceren tot nul. We zijn nu meer dan tien jaar verder en het blijft bergaf gaan. Covid blijkt een politiek interessant vehikel te zijn om permanente en veralgemeende controle te verantwoorden. De politiek verstopt zich achter dikke muren en zet de mensen in een glazen huis. “Als je niets te verbergen hebt, moet je niet bang zijn voor algemene controle”, hoor ik vaak van mensen met dikke gordijnen voor hun vensters en ingewikkelde paswoorden op hun internetcontacten. Zelfs als niemand iets te verbergen heeft, heeft de overheid nog altijd geen recht om te gaan neuzen in onze privéaangelegenheden. Daar zijn ze niet voor verkozen (of benoemd van vader op zoon zoals de pausen in de Middeleeuwen). Politici worden betaald met geld van wie belastingen betaalt en niet door parasieten met rekeningen in Panama of de Kaaimaneilanden die uit puur eigenbelang lobbyen voor een strenge aanpak. Zet lobbyisten en politici in een glazen huis en toon aan de kiezer hoe de centen daar rollen. Of hebben ze iets te verbergen? Als ze niets te verbergen hebben, hoeven ze toch niets te vrezen? Hun woorden, niet de mijne.

Daarbij, als je gevaccineerd bent, waarom heb je dan schrik van niet-gevaccineerden? Geloof je zelf niet in de goede werking van het vaccin? Of heeft het woord “vaccin” zijn betekenis totaal verloren?

Referenties The Lancet

[1] Goldman E – How the unvaccinated threaten the vaccinated for COVID-19: a Darwinian perspective. – Proc Natl Acad Sci USA. 2021; 118e2114279118.
View in Article Scopus (0)PubMedCrossrefGoogle Scholar

[2] Brown CM, Vostok J, Johnson H, et al. – Outbreak of SARS-CoV-2 infections, including COVID-19 vaccine breakthrough infections, associated with large public gatherings—Barnstable County, Massachusetts, July 2021. – MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021; 70: 1059-1062.
View in Article PubMedCrossrefGoogle Scholar

[3] US Centers for Disease Control and Prevention COVID-19 Vaccine Breakthrough Case Investigations Team – COVID-19 vaccine breakthrough infections reported to CDC—United States, January 1–April 30, 2021. – MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021; 70: 792-793.
View in Article PubMedCrossrefGoogle Scholar

[4] Robert Koch Institut – Wöchentlicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)—14·10·2021—aktualisierter Stand für Deutschland.
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2021-10-14.pdf?__blob=publicationFile – Date: Oct 14, 2021 – Date accessed: October 18, 2021.
View in Article Google Scholar

[5] Von Dolle F – Münster: Inzwischen 85 Infizierte nach 2G-Party im Club.
https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/corona-infektionen-clubbesuch-muenster-100.html – Date: Sept 20, 2021 — Date accessed: September 23, 2021
View in Article Google Scholar

Referenties commentaren

[6] https://www.youtube.com/watch?v=EIvVa_jq-lU

Drug overdoses skyrocket during COVID pandemic
https://www.youtube.com/watch?v=Fzn1Lr6IirQ

De laatste twee video’s [6] werden door YouTube geblokkeerd omdat de Amerikaanse veiligheidsdiensten niet willen dat het publiek geïnformeerd wordt. Wie ongekleurde informatie wil over Covid, kan best even luisteren naar Dr. John Campbell: https://www.youtube.com/c/Campbellteaching

Tom MacDonald – Brainwashed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *